Skip to main content
< Tornar al blog

Les mesures tècniques perfectes del tap per a evitar problemes amb l’embotellat del vi escumós

Data de publicació:10 de novembre de 2021

Les mesures imprecises o no homogènies en els lots de taps de suro causen els problemes més comuns a l’hora d’embotellar vins escumosos. Segellar una ampolla de vi escumós amb el tap equivocat pot causar errors greus en el procés d’embotellat. Com a conseqüència, alguns lots o lliuraments poden veure’s retardats o, fins i tot, poden provocar trencaments que facin malbé tot el producte, amb la pèrdua econòmica que això representa per al productor.

Triar el millor tap, amb les mesures idònies segons la pressió de carbònic amb la qual es treballa i l’ampolla que s’utilitzi, és clau per a garantir un embotellat de qualitat. Per això, en aquest article exposarem quins són els problemes més comuns que es presenten en utilitzar unes dimensions errònies o uns lots de taps heterogenis de baixa qualitat, i mostrarem les mesures universals més comunes, en forma de guia, per a un bon embotellat.

La importància d’un bon tap

Són molts els factors que cal tenir en compte al llarg del procés d’elaboració d’un vi. Cadascuna de les decisions que es prenguin afectarà directament la qualitat del producte final.

El procés d’elaboració de vins escumosos és tan complex i ofereix tantes possibilitats que, al llarg de la història, s’ha anat investigant fins a convertir-se en una tasca sofisticada i meticulosa. De fet, els productors de vi dediquen tots els seus esforços a cuidar els detalls que formen part del seu producte final. Un d’aquests detalls que marca la diferència entre un producte d’alta qualitat i un altre de qualitat mitjana o baixa és l’elecció del tap per a les ampolles de vi, i més encara quan es tracta de vins escumosos, ja que necessiten mantenir una pressió adequada per a conservar el producte en el seu estat òptim.

Els millors taps per a vi escumós són aquells que estan fabricats amb discs de suro natural. Es tracta d’un material molt adequat per a la conservació del vi, gràcies a les característiques pròpies d’aquest material:

  • El suro és lleuger, elàstic i comprimible.
  • És impermeable a la transferència de líquids i gasos.
  • S’adhereix perfectament al vidre de les ampolles i això facilita un segellament òptim.
  • Té una molt lenta degradació que permet guardar el vi de manera segura durant llarguíssims períodes d’emmagatzematge, com és el cas del tiratge amb tap de suro.
  • Els taps amb discs de suro natural tenen memòria de forma, característica intrínseca del suro que facilita la recuperació d’aquest després del destapat de l’ampolla.

Problemes comuns dels taps en l’embotellat

En l’elecció d’un bon tap, no només cal tenir en compte la qualitat del material, un altre aspecte de vital importància són les mesures del tap. En aquest sentit, el tap ha de segellar l’ampolla perfectament i és una qüestió mil·limètrica que aconsegueixi fer-ho amb èxit.

En el cas concret dels vins escumosos, l’embotellat i segellat de les ampolles presenta més reptes que en els vins tranquils ja que el tap ha de resistir unes condicions de pressió elevades alhora que manté la consistència adequada per a aconseguir una inserció i extracció adequades.

En cas de cometre errors pel que fa a les mesures del tap triat, el procés d’embotellat pot complicar-se i fins i tot fer-se impossible, provocant greus pèrdues econòmiques i parades en la cadena de producció dels vins escumosos.

En aquest sentit, és molt important fixar-se en el diàmetre del tap, que ha de tenir una relació directa amb la mida interior del coll de l’ampolla. Els objectius a l’hora de tapar un vi escumós són els següents:

  • Aconseguir un tancament hermètic que mantingui els líquids i gasos en el seu estat òptim. Cal tenir en compte els diferents límits de pressió que, en el cas dels escumosos, és al voltant de 6 bars.
  • Facilitar la col·locació del tap. L’embotellat sigui de manera manual o automàtica ha de ser un procés fàcil per a evitar forçar l’ampolla.
  • Assegurar una obertura còmoda. De la mateixa manera que el tap ha de segellar hermèticament l’ampolla, també cal garantir que el consumidor final pugui destapar-la amb el nivell de pressió adequat.

Un altre dels problemes al qual es pot enfrontar un productor de vins en relació als taps és que li arribin sèries de taps heterogenis, és a dir, amb petites variacions degudes a una fabricació poc precisa. Això pot provocar lots d’ampolles defectuoses, ja que el tap ha de ser tan mil·limètricament adequat que qualsevol desajustament pot derivar en un mal embotellat.

Mesures universals dels taps

El tap de suro ha de triar-se tenint en compte el coll de l’ampolla. Per als vins escumosos, el més comú és triar un tap d’uns 30 mm de diàmetre. El ventall més freqüent de mesures que se solen utilitzar són de 29,5 mm a 31 mm. A més, cal tenir en compte que la reducció màxima de l’embotelladora ha de ser al voltant del 50% del diàmetre del tap, de tal manera que un cop dins l’ampolla exerceixi pressió contra el coll, assegurant així el tancament hermètic. Per exemple, un tap de 30,5 mm es comprimeix fins arribar als 15 mm.

Un altre aspecte a tenir en compte és la diferència entre el diàmetre intern del coll de l’ampolla i el diàmetre del tap. En aquest sentit, el diàmetre del tap, una vegada comprimit en l’embotelladora, ha de ser entre 1,5 i 2 mm inferior al diàmetre intern del coll de l’ampolla. A més, cal anar amb compte de no comprimir excessivament el tap, ja que podria arribar a trencar-se la seva estructura, la qual cosa provocaria la pèrdua de les seves propietats.

Claus a recordar

Triar un bon proveïdor de taps de suro que certifiqui la màxima qualitat tècnica és vital per obtenir un producte final homogeni i d’alta qualitat. Tant el mànec fabricat amb motlle individual com l’acabat del tap (reforçat amb discs de suro) i l’homogeneïtat dels lots de taps són aspectes a tenir molt en compte.

Nueva llamada a la acción

A TESA duem a terme una assessoria als nostres clients sobre les mesures idònies per a cada tipus d’ampolla i de vi escumós. D’aquesta manera, els nostres taps estan perfectament adaptats a les necessitats dels nostres clients i és per això que podem garantir la qualitat del producte final.

Si vols més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-te.