Skip to main content

Com millorar la qualitat d’un vi escumós

Tapones de corcho natural
Data de publicació:15 de febrer de 2022

El suro natural continua essent el material per excel·lència que s’utilitza en el tancament dels vins. De fet, segons dades del Closure Survey Report, informe portat a terme per la revista Wine Business Monthly l’any 2020, el 66% de les ampolles de vi d’arreu del món fan servir aquest material, la qual cosa ens dona una idea de la seva importància dins de la indústria vitivinícola.

Això és especialment important en el cas dels vins escumosos, ja que les seves particularitats converteixen els seus productors en els majors consumidors de suro del sector.

Què és el suro natural i d’on prové

El suro natural és un material d’origen vegetal que prové del Quercus suber, l’alzina surera, una espècie d’arbre que forma part de la flora mediterrània. De fet, el 34% de la superfície mundial d’aquest tipus d’ecosistema es troba a Portugal, davant del 27% d’Espanya, el 18% del Marroc i l’11% d’Algèria.

El suro natural és una capa que protegeix l’alzina surera de les inclemències atmosfèriques i n’aïlla i resguarda les zones més sensibles. La seva propietat principal és la regeneració, ja que el suro natural torna a créixer un cop extret, sense perjudicar l’alzina surera. És per aquest motiu que, a diferència d’altres mètodes de producció, la seva extracció és totalment respectuosa amb el medi ambient, pel fet que no només no posa en perill l’arbre, sinó que contribueix a preservar-ne la biodiversitat. 

corcho natural

Pel que fa a la seva composició, el suro presenta, entrant en detalls microscòpics, una estructura en forma de cel·les polièdriques emmarcades per un teixit molt flexible. És per aquest motiu que es tracta d’un material amb unes característiques úniques: és resistent i lleuger, un excel·lent aïllant tèrmic i acústic, elàstic, compressible, ignífug i hipoal·lergogen. Sobretot, però, és un material 100 % natural, biodegradable i renovable.

Els seus usos són molt diversos, ja que s’utilitza en la producció de taps per a ampolles, especialment de vins escumosos i cava, però també en la fabricació de terres o sostres, de material aïllant, de juntes d’estanquitat o de diferents panells, siguin acústics o decoratius.

El tap de suro natural a Catalunya, una activitat tradicional i puntera

A causa de l’elevada superfície d’alzines sureres a la península Ibèrica, no es estrany que Espanya i Portugal concentrin prop del 80% de les exportacions mundials de suro, ja que produeixen més de 160.000 tones de suro anuals (informació de l’any 2018).

Aquesta indústria és especialment puntera a Catalunya i, més concretament, a la província de Girona. En definitiva, la indústria catalana del suro engloba un total del 15% de la producció mundial, ja que extreu més de 4.000 tones de suro que tenen un impacte econòmic que supera els 5 milions d’euros. 

Tot això es du a terme mitjançant l’ús dels mateixos mecanismes artesanals de fa més de dos segles, sobretot perquè cap dels projectes de mecanització ha aconseguit l’efectivitat de la tècnica tradicional, que es realitza amb una destral i moltíssima feina.

Ara bé, la indústria del suro català no només destaca per les seves xifres, sinó que també ho fa pels seus grans esforços i per la quantitat de recursos destinats a la investigació i el desenvolupament, a través d’institucions com l’Institut Català del Suro (ICSuro) o d’associacions especialitzades com AECORK.

corcho natural en Cataluña

La importància de l’Institut Català del Suro

Algunes institucions catalanes han intentat promoure i potenciar l’ús del suro, fins i tot en l’àmbit legislatiu. Tant és així que la fundació Institut Català del Suro (ICSuro) ha treballat en nombrosos projectes i campanyes amb empresaris i polítics de Catalunya per tal de reivindicar la importància d’aquest compost en l’economia circular. Això va fer que, fins i tot, es promulgués una llei autonòmica que incloïa el tap de suro entre les seves recomanacions. 

L’ICSuro també ha participat en la coordinació de diferents projectes amb l’objectiu de millorar la qualitat del vi, sobretot per combatre els problemes relacionats amb els cloroanisols, com el temut TCA, mitjançant l’ús de biosorbents i controls exhaustius.

El vi escumós català com a motor per impulsar el suro natural

Espanya és el quart productor mundial de vi escumós, tan sols per darrere d’Itàlia, França i Alemanya, amb gairebé 2 milions d’hectolitres anuals. Aquesta xifra s’ha duplicat des de l’any 2000. La Denominació d’Origen Cava, popularment coneguda com a DO Cava, produeix el 52% de tot el vi escumós d’Espanya. 

La indústria surera s’ha vist afavorida per l’impuls de les DO de diferents zones, la qual cosa ha derivat en un augment de la producció del tap de suro natural per tancar les ampolles produïdes de vi escumós.

Principals beneficis pel vi escumós gràcies a la utilització del tap de suro natural

Els taps de suro natural tenen unes propietats fonamentals per a la conservació del vi escumós. S’utilitzen des del segle XVII, moment en el qual van substituir a altres taps de fusta o de canya impregnats en oli.

Als vins escumosos, el tap de suro un cop extret té forma de bolet, amb un cos cònic inferior i un cos ovoide superior. Aquest tipus de tap proporciona tota una sèrie de beneficis per a la correcta conservació del vi, entre els quals destaquen:

 • Porositat Els taps de suro natural cedeixen la quantitat justa d’oxigen per tal que el vi pugui evolucionar de manera adequada, sense deixar entrar altres agents externs, com ara bacteris o floridura. 
 • Impermeabilitat El suro natural no permet el pas de la humitat gràcies a la suberina i a la cera que conté. No obstant això, no es tracta d’una impermeabilitat total, ja que deixa fluir lentament l’oxigen gràcies a les cel·les que formen les seves cèl·lules.
 • Oxigenat Els taps de suro natural eviten que entri un excés d’oxigen a l’ampolla, la qual cosa n’empitjoraria la qualitat. En el cas dels vins escumosos, la recomanació és oxigenar-los el menys possible, ja que, en cas d’entrar en contacte amb l’aire, es trencarien les bombolles tan característiques d’aquest tipus de vins. Altres materials, com el plàstic o els taps de rosca, han demostrat oferir oxigenats excessius que oxiden el vi i aporten un cert gust de poma madura. Per contra, alguns productors que tancaven els seus productes amb taps de rosca absolutament hermètics, especialment a regions com EUA o Austràlia, han vist com els seus productes es veien asfixiats per una carència total d’oxigenat que danyava el vi escumós. És per aquest motiu que, d’entre tots els mètodes existents de tapament, el suro ha demostrat ser el que aporta els nivells més harmònics i equilibrats d’oxigen al vi i contribueix al fet que tingui una evolució òptima i natural.
 • Pressió del tapament Els taps dels vins escumosos estan sotmesos a l’elevada pressió que les bombolles de gas anhídrid carbònic exerceixen des de l’interior de l’ampolla, aproximadament d’uns 6 Bars. És per aquest motiu que es recomana que els taps tinguin un diàmetre de fins a 31 mm.
 • Lleugeresa Com que el suro es compon d’aproximadament d’un 89,7% d’aire, el seu pes és molt lleuger. Els taps de suro tan sols pesen uns 0,16 grams per centímetre cúbic, la qual cosa els converteix en una matèria idònia com a sistema de tancament, ja que facilita molt el seu transport i la seva manipulació, donant com a resultat un tap que no afegeix pes extra a l’ampolla.
 • Memòria de forma El suro té, per naturalesa, una capacitat d’adaptació anomenada «memòria de forma». Això vol dir que conserva durant un temps la forma a la qual s’ha adaptat per, de mica en mica, anar recuperant la forma natural del tap. 
 • Maduració del vi Gràcies al fet que ambdós productes són 100% naturals, i a la gran similitud dels components que els conformen, el suro i el vi es complementen molt millor que qualsevol altra matèria que hagi estat inventada fins a l’actualitat. El suro és l’únic que garanteix una maduració i tancament òptim, mitjançant nombrosos processos fisicoquímics. En el cas dels vins escumosos de qualitat, el suro pren un paper encara més rellevant, ja que la fermentació dels vins se sol fer a l’ampolla i l’element principal encarregat d’oxigenar i protegir, tal com passa amb la bota de roure en el cas dels vins tranquils, és el tap de suro. De la seva qualitat depèn que el vi evolucioni i desenvolupi les seves millors propietats o no. Tan sols el suro natural pot assegurar aquest equilibri que permet la correcta evolució del vi, sense interferir en l’harmonia dels seus components, però aportant notes valuoses pel producte final. 

Problemes comuns amb els taps de vi escumós

Tot i les seves excel·lents propietats per conservar el vi escumós, l’ús del tap de suro natural també pot presentar alguns inconvenients. El més important de tots és el conegut com a TCA, un procés químic que contamina el vi i redueix la seva qualitat de manera significativa. Tot i això, aquest no és l’únic problema que presenta.

Nueva llamada a la acción

Cloroanisols, TCA, TBA i problemes de biometilació

El tricloroanisol (TCA) i el tribromoanisol (TBA) són dos compostos químics derivats del clor que es troben a pràcticament qualsevol lloc, fins i tot a l’aire. 

El TCA es desencadena a conseqüència de l’entrada en contacte d’un tipus de fong amb una substància que contingui clorofenol. El resultat que se’n deriva és la producció de cloroanisols, una substància no tòxica i apta per al consum, però que pot modificar les característiques organolèptiques del vi. 

Aquest fet se’l coneix, de manera popular, com a “gust de suro” i, tot i que s’ha culpat durant anys a aquest element com el causant de les infeccions per cloroanisols, la veritat és que el contagi es pot produir per molts altres elements, com ara utensilis de producció, l’ampolla, la bóta o, fins i tot, l’aire de la bodega.  

Tot i que el seu grau d’afectació és molt baix (menys del 4% de les ampolles del món) es considera un dels problemes més greus que afecten la producció vinícola.

Problemes de densitat, consistència, esmicolat i trencaments

El tap de suro dels vins espumosos ha de ser capaç de suportar altes pressions de fins a 6 Bars, mentre conserva la seva solidesa i resistència. 

És important que els taps mantinguin característiques de densitat regulars i estables que assegurin una correcta inserció i extracció, per tal que el seu embotellament sigui fluid i adequat.

Amb aquesta finalitat, durant la producció es porten a terme una sèrie de proves exhaustives de torsió i de trencament que puguin garantir la densitat i consistència adequades.

A vegades això no és fàcil d’aconseguir ja que els taps de suro natural requereixen unes condicions mínimes de conservació per tal d’evitar que els factors externs els puguin modificar, com l’ambient sec o els canvis de temperatura.

En el cas dels vins escumosos, els problemes de trencaments de taps de suro es produeixen essencialment en els discs de suro natural i es donen a causa d’una mala selecció de la matèria primera. No obstant això, aquestes dificultats són poc habituals i tenen una freqüència gairebé marginal.

Problemes en els acabats i en el tractament de superfície

Com que el suro és una matèria natural, hi ha una sèrie de defectes que es poden trobar a la superfície dels taps, alguns dels quals estan relacionats amb el mateix procés d’extracció, com ara ventres, galeries, esquerdes, llenyes, entre d’altres.

Alguns dels problemes que ocasionalment sorgeixen en relació amb els acabats són:

 • Trencaments o formes irregulars en el contorn dels discs per un desgast o fricció durant la fabricació, especialment durant el procés de polir el tap.
 • Error en el marcatge del tap: no centrar-lo en el punt exacte requerit o amb una pressió insuficient que impossibilita o dificulta la seva correcta visibilitat.
 • Excés o defecte de la quantitat de silicona administrada en el procés de siliconat final per a la lubricació del tap.

Tanmateix, els productors amb qualitat certificada poden garantir una qualitat regular en els acabats que ofereix un producte adaptable a l’ampolla sense imperfeccions.

Problemes de precisió

A vegades, les mesures que ofereix el productor no són exactes i poden plantejar problemes en la línia d’embotellament, especialment a plantes d’embotellament industrials de grans productors on la precisió és mil·limètrica i qualsevol variació pot causar endarreriments, incidències i pèrdues econòmiques.

La indústria actual, però, és capaç d’oferir garanties absolutes de precisió pel que fa al emmotllat, amb l’objectiu de generar un embotellament fluid i sense errors.

Actualment, la gran majoria de productors ofereixen una gran qualitat en els seus taps i poden assessorar-te sobre les mesures tècniques idònies per a la teva ampolla. Assegura’t sempre d’adquirir els teus taps a un proveïdor de qualitat que garanteixi una anàlisi d’expedició final amb les característiques i mesures precises.

Elecció del tap ideal pel vi escumós

Escollir un tap ideal pot convertir-se en una tasca complicada en el cas dels vins tranquils, la varietat, les característiques i els preus dels quals són molt variats.

En el cas dels vins escumosos com el Cava o el Champagne, l’elecció és més senzilla i reduïda, i es basa en dues opcions principals: el tap de suro natural d’un o dos discs.

En els casos de la sidra o dels vins blancs frizzants de baix cost se solen utilitzar taps de microgranulat i taps de rosca d’alumini, respectivament.

Per a la correcta elecció d’un bon tap pel nostre vi, s’han de tenir en compte diferents factors, com ara quin tipus de qualitat té, quan es consumirà, quin grau d’hermeticitat i tractament necessita, o quin tipus de preu fixarem pel nostre producte i quina percepció de qualitat volem que tingui el consumidor.

D’acord amb aquestes variables necessitarem un tap o un altre. Els tipus més comuns de taps que existeixen en aquesta indústria són:

Tap de dos discs de suro natural

El rei dels taps de vins escumosos. Aquest tap es compon d’un cos o mànec de granulat de diferent calibre segons el proveïdor que escollim. A l’extrem inferior, en contacte amb el vi, s’hi fixen dos discs de suro natural que eviten que el vi entri en contacte amb el cos d’aglomerat i asseguren una bona evolució del vi. 

Aquest és el tap de major qualitat per al vi escumós. El seu disseny està pensat per a crear un espai tancat dins del qual el vi només està en contacte amb matèries 100% naturals que ajuden a la seva evolució, aportant, a més, notes aromàtiques que són molt valorades pels experts.

Aquest tipus de tap aporta un oxigenat lent i regular perfecte, al mateix temps que reté els gasos carbònics que el vi necessita per evolucionar dins l’ampolla. 

En termes tècnics i organolèptics, és el millor tap que existeix actualment i s’associa a vins escumosos d’alta qualitat, pensats per romandre un llarg període de temps a l’ampolla i oferir les millors condicions, fins i tot després d’haver estat embotellats durant uns quants anys.

Alguns exemples de productes que solen utilitzar aquest tap són:

 • Champagne
 • Cava
 • Corpinnat
 • Blanquette de Limoux
 • Clairette de Die
 • Prosecco
 • Asti Espumante
 • Franciacorta
Nueva llamada a la acción

Tap d’un disc de suro natural

Es tracta d’un sistema molt similar a l’anterior, però amb un sol disc de suro natural a l’extrem inferior. 

Ofereix característiques lleugerament inferiors al tap de dos discs de suro natural, com ara el seu volum d’oxigenació, que ha demostrat ser inferior, o la seva expansió al ser destapat, té una recuperació menys estètica que el tap de dos discs.

Sovint, és escollit per a línies de qualitat no tan alta o per a productors que volen ajustar al màxim els marges de benefici, però sense perdre qualitat. Molts tipus de vins que utilitzen el tap d’un disc solen fer ús d’aquest model per a qualitats o anyades específiques. Alguns productes que utilitzen aquest tap de forma més freqüent són:

 • Crémants
 • Gaillac mosseux
 • Fragolino
 • Lambrusco
 • Sidra qualitat alta

Taps de microgranulat

Els taps de microgranulat s’elaboren a partir de granulat de suro tractat. La seva forma és homogènia pel fet que el seu procés d’aglomerat es realitza mitjançant coles artificials que aglutinen un tipus de granulat de suro de petit calibre i de qualitat mitjana o baixa, normalment provinent de rebuigs i restes. Aquests taps no se solen fer servir per productes de qualitat, ja que el vi escumós està en contacte directe amb les coles i afegits artificials que, a causa de la gran pressió exercida pel gas carbònic, solen desprendre microgrànuls de suro i integrar part de les coles artificials en la seva composició.

S’utilitzen principalment per vins de consum immediat o ràpid després de la seva fabricació, ja que el vi està en contacte amb la cola que aglutina l’aglomerat que, tot i ser totalment segura, no ofereix les característiques idònies per a la maduració del vi. És per aquest motiu que aquest tipus de tap no es pot escollir mai per a qualitats altes o per a vins que no es consumiran en un període de temps curt.

Alguns vins escumosos que solen utilitzar aquest tipus de tap són:

 • Charmat
 • Sidra
 • Sidra de qualitat mitja

Taps de microgranulat tractats amb fluid CO2 supercrític

El tap de microgranulat tractat amb CO2 supercrític és un tap format per granulat de suro tractat a pressió amb fluid de CO2 supercrític que neteja o elimina més de 150 partícules que es poden considerar negatives.

Aquest fluid s’obté quan se sotmet el CO2 a una pressió i temperatura concreta i que té com a resultat un estat híbrid d’aquest element que ofereix característiques com a gas i com a líquid. Aquest tipus de tractament químic s’utilitza molt a la indústria alimentària i ara es fa servir per processar el suro d’aquest tipus de tap. 

Durant aquest procés de neteja s’eliminen moltes substàncies que poden ser problemàtiques, però s’ha de tenir en compte que també resta moltes de les propietats del suro.

D’aquesta neteja agressiva en sorgeix una matèria modificada considerada “pols de suro”, a la qual s’han d’afegir microesferes de plàstic, per tal que pugui oferir l’elasticitat natural que té el suro.

Per a la construcció final d’aquest tap, s’ha d’aglutinar la pols de suro resultant amb coles de poliuretà, per tal que tingui la consistència suficient pel tancament. Encara no hi ha estudis concloents sobre els possibles efectes nocius de l’ús de microplàstics injectats en el tap per tal que tingui l’elasticitat del suro natural. És per aquest motiu que es desconeixen els efectes que poden tenir en el vi i en la salut dels consumidors. No podem oblidar que, amb aquest tipus de tap, el vi escumós està en contacte directe amb les coles artificials i les microesferes plàstiques afegides.

Plàstics i sintètics

En algunes ocasions s’utilitzen taps de plàstic o de silicona que permeten escollir entre una infinitat de colors i flexibilitat pel que fa a les formes, característiques que no tenen els taps de suro natural. 

Tanmateix, el seu principal inconvenient és l’estanquitat total que asfixia el vi, ja que la circulació de l’aire en aquest tipus de tap és nul·la. A més, en general, els consumidors perceben que aquest tipus de tancament és de pitjor qualitat en comparació amb els taps de suro natural. Per aquest motiu, el seu ús se centra en escumosos destinats a un consum ràpid o a línies de producte d’una qualitat mitjana o baixa que busquen competir per preu.

Rosca metàl·lica

El tap de rosca és característic de vins generosos, de nova creació o de mercats internacionals més nous i amb poca experiència. També s’empra en petits formats de Cava o Champagne, especialment dissenyats per a mitjans de transport com l’avió. 

Aquest tipus de tap és el de pitjor qualitat de tots per les seves característiques i materials que ofereixen un oxigenat desequilibrat del producte, ja sigui per presentar una excessiva entrada d’aire que oxida els vins escumosos i fa que desenvolupin un gust de poma característic, o bé per oferir una estanquitat absoluta que asfixia i pertorba el procés d’evolució del vi. 

Se sol utilitzar en vins de nova creació, de vida curta o procedents de mercats nous.

Tap de suro amb discs per augmentar la qualitat i el valor del teu vi escumós

L’ús del tap amb discs de suro natural enriqueix l’evolució i el perfil organolèptic del vi escumós i aporta una experiència sensitiva i sensorial que respon com a valor afegit incalculable.

Maduració del vi

El tap de suro natural brinda les millors condicions per a una correcta evolució i maduració del vi escumós. Aporta la quantitat necessària d’oxigen per a la seva adequada conservació i, alhora, evita que s’escapi el preuat gas carbònic, producte de la maduració. 

En concret, el sistema de dos discs de suro natural és el que ofereix una òptima maduració i conservació. A part d’això, aporta tot un seguit d’avantatges i notes aromàtiques que li proporcionen una major qualitat i valor.

Públic i crítica

L’opinió del públic és gairebé unànime: els consumidors prefereixen el tap de suro natural en els vins escumosos per tenir excel·lents característiques per preservar les seves propietats. 

Un estudi portat a terme per Cork sobre els hàbits i percepcions dels espanyols en el consum de vi i cava i els seus tipus de tancament, assegurava que el 97% dels consumidors preferien el tap de suro per a tapar les ampolles de vi i de cava.

Els principals motius d’aquesta elecció són el caràcter natural i reciclable del suro, a més del seu factor afavoridor de la conservació i evolució dels vins escumosos. A més, el tap de suro natural es percep com un símbol de prestigi i d’estatus, reservat per a vins escumosos de més elevada qualitat.

Destapament

La sensació de destapament d’una ampolla de vi escumós tancada amb un tap de suro natural no té comparació amb la d’un tap de plàstic o de silicona. A part de generar un so molt agradable, també evoca un ambient festiu propi de Nadal o d’altres celebracions tradicionals.

A més, el servei del vi escumós no és quelcom trivial, ja que el destapament té molta importància. No es tracta d’un ritual sense fonament, sinó d’un instant en què s’exalta la degustació, un component psicològic que fa que el consumidor gaudeixi més del moment i apreciï el vi amb total plenitud.

Beneficis mercantils del suro

El suro és, sens dubte, el material més utilitzat pels productors i el més valorat pels consumidors. Ho demostren nombrosos estudis i enquestes d’opinió. Actualment, se sap que: 

 • Estats Units d’Amèrica– el 97% dels consumidors associa el tap amb vins d’alta qualitat (Wine Opinions, juliol de 2017).
 • Xina – el 97% dels consumidors afirma que el suro afavoreix l’evolució del vi (CTR, setembre de 2017).
 • Espanya – el 95% dels consumidors escull el tap de suro com a tancament preferit per a vins i escumosos (iniciativa CORK, juliol de 2017).
 • Itàlia – el 86% dels consumidors enquestats afirma que el suro és garantia d’un vi de qualitat (Gfk, juliol de 2017).
 • França – el 83% dels consumidors francesos prefereixen el tap de suro natural (Opinion way, juny de 2017).

A més, existeixen diversos estudis, com els de Nielsen de 2017, que demostren que els marges de benefici poden ser més grans quan s’utilitza el suro com a sistema de tancament:

 • +3,35€ a EUA – Nielsen, juny de 2017
 • +4,45€ a Xina – Nielsen, maig de 2017
 • +2,30€ a Espanya – Nielsen, maig de 2017
 • +1,72€ al Regne Unit (Retail) – Nielsen, juliol de 2017
 • +6,05€ al Regne Unit (Trade) – Increment del 17% en el valor de vendes el 2016 en comparació amb el 9% dels taps artificials. CGA, juliol de 2017

Els productors i els mercats també mostren clarament la seva opinió sobre el suro com a sistema de tapament preferit:

 • Actualment 7 de cada 10 ampolles de vi utilitzen el suro com a tancament – CORK, juliol de 2017
 • El 92% del TOP 100 de vins més venuts a Espanya està tancat amb suro natural – Nielsen, maig de 2017
 • El 95% del TOP 100 de vins més venuts a la Xina està tancat amb suro natural – Nielsen, maig de 2017
 • El 89% del TOP 100 de vins del Wine Spectator està tancat amb suro – Wine Spectator, desembre de 2016
 • El 72% del TOP 100 de vi Prèmium dels EUA està tancat amb suro – Nielsen, juny de 2017
 • 8 de cada 9 dels vins rosats més ben puntuats a Global Rosé Masters estan tancats amb suro– Drinks Business, agost de 2017
 • El 69% dels vins premiats als Decanter World Wine Awards està tancat amb suro – Decanter, 2018

El tap també es considera un element essencial que forma part de l’experiència com a consumidor, especialment en els vins escumosos. Un estudi de la Universitat d’Oxford (juny de 2017) va concloure que: 

 • El vi tapat amb suro és més apropiat per celebracions (+20%) i està vinculat a un estat d’ànim festiu (+16%) – Charles Spence, Universitat d’Oxford, juny de 2017

Seguretat i qualitat. La lluita contra el TCA

El TCA s’ha convertit en un dels principals desafiaments del sector vitivinícola. Tot i que no és exclusivament causat pel suro, aquesta molècula s’hi associa habitualment, ja que fins i tot s’ha adoptat l’expressió «olor de suro» o «gust de suro» per referir-se a la seva presència en els vins escumosos. 

És un problema que suposa un autèntic mal de cap i que ja ha comportat pèrdues milionàries per a la indústria. És per aquest motiu que cada empresa està investigant diferents enfocaments per erradicar definitivament el TCA. A més, el sector surer català és un dels líders mundials en la investigació i la innovació coordinades per l’Institut Català del Suro (ICSuro).

Cork Mark: Codi Internacional de Pràctiques Taperes

Cork Mark és el símbol internacional que actua com a estàndard per identificar el suro o els productes de suro. És una etiqueta d’excel·lència i prestigi creada per la Federació Europea del Suro, que identifica aquelles ampolles que es tanquen amb taps de suro produïts sota els estàndards més estrictes de qualitat.

El sector vitivinícola pot utilitzar de manera gratuïta aquest codi, amb prèvia autorització de la Federació Europea del Suro.

Sistema i certificació Systecode

L’any 2000 es va crear Systecode, un sistema de control y acreditació extern establert per la Federació Europea del Suro. La seva funció és acreditar les tècniques portades a terme pels productors tal i com s’inclouen en el Codi Internacional de Pràctiques Taperes.

Biosorbents

Els biosorbents són materials naturals disponibles en grans quantitats que, aplicats al sector vinícola, pretenen eliminar els aromes no desitjats en els taps de suro. Des de fa temps, s’han impulsat diferents iniciatives dirigides a fer servir els biosorbents en els taps de suro.

A Espanya, un grup d’empreses de Catalunya que es dedica a la producció de taps de suro per a vins i escumosos està liderant diferents projectes d’investigació per a la millora de la qualitat i la competitivitat dels seus productes. Un d’ells és el projecte «Go Biosorbents», que proposa l’ús d’adsorbents i biosorbents amb la finalitat de retenir els aromes no desitjats en el procés de producció per la seva posterior eliminació i que està coordinat per l’Institut Català del Suro (ICSuro).

Investigació i desenvolupament

Des dels anys 90, la indústria del suro ha destacat per la seva gran aposta a favor de la investigació i el desenvolupament. De fet, el tap de suro fabricat a Catalunya continua sent un producte líder a escala mundial en excel·lència i innovació.

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és el centre d’investigació que s’ha encarregat de coordinar diverses d’aquestes iniciatives, entre les quals trobem la ja mencionada «Go Biosorbentes» i la «Go Permeabilitat», que busquen la millora en la neteja i en la capacitat d’oxigenació dels taps de suro natural.

El desafiament més gran al qual s’ha d’enfrontar la indústria actualment és la lluita contra el TCA i l’escalfament global. Durant el darrer segle la indústria ha fet esforços titànics per incloure en els seus processos i instal·lacions una maquinària i metodologia d’anàlisi d’altíssima qualitat per oferir un producte segur i homogeni.

El suro natural i els seus efectes beneficiosos contra el canvi climàtic

El suro natural no és només un producte idoni per als vins escumosos. També és un aliat en la lluita contra l’escalfament global i n’exerceix una lluita activa gràcies als nombrosos efectes positius que aquest material i aquesta indústria tenen en el planeta.

En resum, cada tap de suro reté 112 grams de CO2. Un tancament de plàstic n’emet 10 vegades més i una càpsula d’alumini 24 vegades més (Font: PWC).

Per això, entre els seus principals beneficis no podem obviar el seu impacte sostenible i respectuós amb el medi ambient, un aspecte que, a ple segle XXI i immersos en un procés de canvi climàtic provocat per l’home, pren més importància que mai.

Aquests són alguns dels motius que fan que el suro sigui un material sostenible, ecològic i de futur:

 • És un producte 100% natural El suro natural prové 100% de la natura, la qual cosa fa que sigui biodegradable, reciclable i, en conseqüència, totalment sostenible.
 • La seva producció també és totalment sostenible El suro natural s’extreu de l’alzina surera de manera manual i artesanal, sense necessitat de tales ni altres processos industrials, de manera que l’arbre no pateix cap mena de dany. La seva extracció és, per tant, 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
corcho natural
 • Fixació del CO2 Els boscos d’alzines sureres absorbeixen més diòxid de carboni que altres tipus de boscos, la qual cosa genera una empremta de carboni negativa en aquesta indústria. Això assegura un efecte positiu al planeta. Per generar un tap de suro natural el sector surer emet menys gasos nocius dels que és responsable de fixar, gràcies al manteniment de les àrees boscoses de les quals se n’extreu la matèria primera. És a dir, fixa més CO2 del que emet. Això converteix el suro en un material que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.
 • Empremta de carboni L’empremta de carboni de la indústria del suro és negativa, és a dir, reté més quantitat de CO2 de la que emet a l’atmosfera. Segons un estudi recent de l’Institut Superior d’Agronomia, l’alzina surera té una capacitat de retenció de CO2 que pot arribar a les 14,7 tones per hectàrea i any. Per exemple, només els boscos d’alzines sureres del Mediterrani, la superfície dels quals és d’aproximadament de 2,2 milions d’hectàrees, retenen gairebé 30 milions de tones de CO2 a l’any.
 • Evita la desertificació Les alzines sureres ben gestionades proporcionen serveis ambientals importants que ajuden a frenar la desertització, amb la pèrdua d’espècies animals i vegetals que això comportaria.
 • Reté aigua La presència de boscos a les riberes dels rius estabilitza els marges i evita inundacions, ja que absorbeixen una quantitat més gran d’aigua que un sòl descobert. Així, la vegetació es pot mantenir equilibrada, la qual cosa garanteix un cicle hídric adequat.
 • Contribueix a protegir espècies en perill d’extinció Els boscos d’alzines sureres allotgen la més gran diversitat de fauna i flora de tot Europa i, per descomptat, de la península Ibèrica. Malgrat això, moltes de les espècies que hi habiten es troben en perill d’extinció. La extracció del suro és el millor aliat per conservar i millorar aquest gran ecosistema natural.

Com escollir un proveïdor adequat de taps de suro per a vins espumosos

A l’hora d’escollir el proveïdor adequat de taps de suro per a vins escumosos, s’han de tenir en compte alguns aspectes importants: 

 • Una empresa amb tradició surera: l’extracció del suro i la fabricació de taps és una tasca que s’ha portat a terme des de fa uns quants segles, especialment en algunes zones concretes d’Espanya. Un dels llocs principals és Palafrugell (Girona), una població que, des del segle XVIII, pertany a la indústria surera catalana, artesana en un primer moment i plenament industrialitzada a partir del segle XIX.
 • Una empresa especialitzada que es centri en el que millor sap fer: la producció de taps de suro natural per a vins escumosos. Aquesta especialització ofereix una garantia de durabilitat única. 
 • Una empresa fiable en tots els seus processos, des de l’extracció fins a la distribució: que, d’una banda, abasteixi els millors suros del món, com els que procedeixen de la Península Ibèrica, bressol mundial de la tradició surera; i, d’altra banda, a la fàbrica, cuidi totes les fases del procés, des de l’anàlisi del granulat fins a la inspecció electrònica, passant per la selecció dels discs de suro natural.
 • Una empresa que compleixi amb els estàndards més exigents de qualitat i que ofereixi aquesta garantia mitjançant segells de qualitat que acreditin la seva solvència, especialment a l’hora d’evitar la presència de bacteris i fongs.

Esperem que ara puguis entendre una mica millor les nombroses qualitats del suro com a sistema de tancament per a vins escumosos i que, alhora, prenguem consciència de la nostra responsabilitat i compromís respecte a la selecció de matèries naturals que ajudin a frenar l’escalfament global del nostre planeta.

Nueva llamada a la acción

Si vols més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-te.